Foredrag: Lus

25 mars 2020 13:30–14:45

Energiforbruk hos frittlevende stadier av lakselus

Foredragsholder
Elisabeth Fotland

Lakselusens infestasjonssuksess og relativ betydning av villfisk og oppdrettslaks på lusepopulasjonen

Foredragsholder
Samantha Bui

En sammenligning mellom generalistens og spesialistens vert-parasitt interaksjoner: lakselus versus skottelus

Foredragsholder
Aina-Cathrine Øvergård

Miljø og ernæring påvirker skinnets respons mot lus

Foredragsholder
Lene Sveen

Å finne lusa i høystakken…

Foredragsholder
Cameron Thompson