Foredrag: Avl, genetikk og genomikk

25 mars 2020 13:30–14:45

CRISPRsalmon – et skifte i norsk lakseproduksjon?

Foredragsholder
Torill Blix Bakkelund

Høyeffektiv CRISPR/Cas9 knock-in i laks

Foredragsholder
Anne Hege Straume

Smoltpubertet hos hannlaks

Foredragsholder
Per Gunnar Fjelldal

Kjønnsmodningsgenet vgll3 kan kobles til endokrin regulering av pubertet hos hannlaks

Foredragsholder
Anna Wargelius

Hva er de genetiske forskjellene mellom ferskvannslaks og anadrom laks?

Foredragsholder
Erik Kjærner-Semb