Foredrag: Fôr og ernæring

25 mars 2020 16:45–18:00

Fordøyelighet av to hele eller knuste mikroalger i fôr til laks

Foredragsholder
Mette Sørensen

Marine mikroalger som kilde for lipid, EPA og DHA for bruk i oppdrettsfôr

Foredragsholder
Kjell Inge Reitan

Funksjon og populasjon av immunceller hos laks kan påvirkes av mikroalger i fôret.

Foredragsholder
Youngjin Park

QMAR – Blå bi-produkter for bærekraftig vekst

Foredragsholder
Hanne Jorun Sixten

In silico-modellering av bioaktivitet fra marine restråstoff for identifisering av funksjonelle fôringredienser til akvakulturnæringen.

Foredragsholder
Jan Haug Anonsen