Foredrag: Avl, genetikk og genomikk

25 mars 2020 15:00–16:15

Slaktekvalitet av Atlantisk laks estimert ved hjelp av CT

Foredragsholder
Anne Kettunen

Moderat overskudd av mikronæringsstoff i laksefôr gir økt vekst og endrer ernæringssensitive epigenetiske reguleringsmekanismer i muskel til atlantisk laks.

Foredragsholder
Anne-Catrin Adam

Genotype fôr (Høg vs. Låg protein) samspel for viktige eigenskapar hos laks

Foredragsholder
Bjarne Gjerde

Nye indikatoregenskaper for individuell fôreffektivitet hos Atlantisk laks

Foredragsholder
Hanne Dvergedal

Developing non-invasive diode frame growth measurements on individual Atlantic salmon in sea cages using diode frames

Foredragsholder
Gareth F. Difford