Foredrag: Fiskehelse

26 mars 2020 12:30–13:45

Modell for spredning av virus innen og mellom oppdrettslokaliteter

Foredragsholder
Ragnar Bang Huseby

Lokale og systemiske B-celleresponser i laks etter intraperitoneal injeksjon av levende og inaktivert salmonid alfavirus

Foredragsholder
Ingvill Jensen

Påvisning av IgM i plasma mot SAV ved bruk av kulebasert immunassay.

Foredragsholder
Ida Aksnes

Har samspillet mellom ILA-virus og laksens røde blodceller betydning for sykdomsutvikling?

Foredragsholder
Johanna Hol Fosse

ILA-virus: hvordan kan vi bli sikrere på at test-resultatene er korrekte?

Foredragsholder
Mona Dverdal Jansen