Foredrag: Landbasert

26 mars 2020 12:30–13:45

H2S-dannelse i RAS anlegg – hvor er kildene og hvordan kan risiko reduseres?

Foredragsholder
Paula Andrea Rojas Tirado

Bruk av membranfiltrering i RAS: Effekter på kjemisk, fysisk og mikrobiell vannkvalitet under variabel organisk belastning

Foredragsholder
Olav Vadstein

Mikrobiell kolonisering av nytt marint RAS biofilter for post-smolt

Foredragsholder
Irene Roalkvam

Myxococcales bakterier i et marint RAS for post-smolt påvirket i stor grad sammensetningen av andre bakterier i biofilmen i biofiltret og i produksjonsvannet.

Foredragsholder
Karine Drønen

Konsekvensanalyse landbasert oppdrett av laks

Foredragsholder
Øyvind Hilmarsen