Foredrag: Taredyrking

26 mars 2020 12:30–13:45

Nasjonal kunnskapsplattform om prosessering og bioraffinering av tare

Foredragsholder
Håvard Sletta

Fartøyskonsept for industriell taredyrking - et verktøy for storskala taredyrking

Foredragsholder
Eivind Lona

Taredyrkingsanlegg – har de en funksjon som kunstig tareskog?

Foredragsholder
Ragnhild Ryther Grimm Torstensen

Exploring legitimacy, social license and commercial seaweed cultivation in Scotland

Foredragsholder
Maiken Bjørkan

Konfigurering av den fremtidige norske makroalgeindustrien ved hjelp av livssyklusanalyse.

Foredragsholder
Céline Rebours