Foredrag: Fiskehelse

26 mars 2020 14:00–15:00

Hjertesykdom og stress-relatert dødelighet hos laks

Foredragsholder
Ida Beitnes Johansen

MicroRNA gener som regulatorer av immunsrespons ved infekssjonssykdom og stress

Foredragsholder
Rune Andreassen

Immunkompetanse hos Atlantisk laks

Foredragsholder
Aleksei Krasnov

Salm-Plex: Etablering av multiplex immunassays for måling av biomarkører for helse og velferd hos Atlantisk laks

Foredragsholder
Hege Lund