Foredrag: Teknologi

26 mars 2020 14:00–15:00

Fiskehelse og mikrobielt miljø i lukkede merder

Foredragsholder
David Strand

Dynamisk oppførsel av flytende lukkede oppdrettsanlegg og inneholdt vannvolum under påvirkning fra bølger

Foredragsholder
Andrei Tsarau

Turbulence and flow field alterations inside a fish farm and its wake

Foredragsholder
Pascal Klebert

Numerisk modellering av fiskenett i bølger og strømning

Foredragsholder
Tobias Martin