Foredrag: Samfunn, forvaltning, marked

26 mars 2020 14:00–15:00

The Cost of Escapees

Foredragsholder
Ruth Beatriz Mezzalira Pincinato

Effektivitet i matvarehandelen: Ny innsikt fra studier på mikronivå

Foredragsholder
Arne Melchior

Kartlegging av matsvinn i sjømatnæringen

Foredragsholder
Ana Carvajal

Verdiskaping og ringvirkninger i den norske havbruksnæringen

Foredragsholder
Ulf Johansen