Foredrag: Fiskehelse

26 mars 2020 15:30–16:45

Laksepox kan gjenskapes eksperimentelt

Foredragsholder
Mona Gjessing

Laksepox, sanering av anlegg og forsøk på vertikal overføring av laksepoxviruset

Foredragsholder
Brit Tørud

Virulensforskjeller hos PRV-1 stammer: Ulike virus har ulik evne til å fremkalle HSMB

Foredragsholder
Øystein Wessel

Kryssbeskyttende effekt av Piscine orthoreovirus genotyper mot hjerte- og skjelettmuskelbetennelse (HSMB) i laks

Foredragsholder
Espen Rimstad

Karakterisering av betennelsesreaksjoner og melanogenese i svarte flekker i skjelettmuskel hos laks ved PRV-1 infeksjon

Foredragsholder
Muhammad Salman Malik