Foredrag: Samfunn, forvaltning, marked

26 mars 2020 15:30–16:45

Hva må til for å løse arealutfordringen i norsk havbruk?

Foredragsholder
Eirik Mikkelsen

FAIRCoast –(mer) helhetlig kystsoneforvaltning

Foredragsholder
Ann-Magnhild Solås

Hvor mye aksept har havbruksnæringen i norske kystkommuner?

Foredragsholder
Tonje C. Osmundsen

«Den sosiale biten» - Sosial bærekraft i oppdrett

Foredragsholder
Vilde Steiro Amundsen

Arbeidsmiljø, helse og sikkerhet i havbruk

Foredragsholder
Trine Thorvaldsen