Foredrag: Fiskehelse

26 mars 2020 17:00–18:00

Aeromonas salmonicida: En global populasjonsstudie av på tvers av fiskearter

Foredragsholder
Snorre Gulla

Screening av settefiskanlegg for Yersinia ruckeri

Foredragsholder
Andreas Riborg

Tenacibaculose hos norsk laks

Foredragsholder
Duncan J. Colquhoun

Smitteforsøk med Atlantisk laks (smolt) og effekten av to ulike produksjonsstrategier på mottakelighet for tenacibaculose

Foredragsholder
Kristense Solheim