Foredrag: Samfunn, forvaltning og marked

26 mars 2020 17:00–18:00

Forskning, utvikling eller innovasjon? Særtillatelser som verktøy for bærekraftig vekst.

Foredragsholder
Marit Schei Olsen

Fisken først – men hvilken? Forhold som påvirker ivaretakelse av fiskevelferd på havbrukslokaliteter

Foredragsholder
Kristine Størkersen

Forvaltning av fiskevelferd og –helse fra kyllingperspektivet

Foredragsholder
Kristine Gismervik

The effectiveness of lice regulation: Compliance and consequences for farmed and wild salmon

Foredragsholder
Mari Lie Larsen