Foredrag: Produksjonsbiologi

27 mars 2020 09:00–10:15

Vekst og velferd hos kjønnscellefri laks

Foredragsholder
Lene Kleppe

Produksjon av steril laks ved transient inaktivering av kimcellefaktoren Deadend

Foredragsholder
Øivind Andersen

Effekt av lysmiljø på transkriptomet og tidlig utvikling hos Atlantisk laks

Foredragsholder
Mariann Eilertsen

Kartlegging av smitteveier for Listeria monocytogenes i produksjonsfasen av laks gjennom systematisk og risikobasert prøvetaking, helgenomsekvensering og komparativ genomanalyse

Foredragsholder
Anita Nordeng Jakobsen

Kontrollert stamfiskprosess i kveiteoppdrett

Foredragsholder
Leif Berg