Foredrag: Robust fisk

27 mars 2020 09:00–10:15

Dødelighet hos oppdrettslaks - kvantifisering av årsaker

Foredragsholder
Ingunn Fride Tvete

Miljøendringer reverserer taperfisk-syndrom hos laks

Foredragsholder
Marco A. Vindas

Tilvekst, velferd og kvalitet i slaktefisk; Effekt av smoltkvalitet og oppdrettsmiljø.

Foredragsholder
Thomas Larsson

Robust skinn – genetikk og miljø

Foredragsholder
Trina Galloway

Skinnmucus hos lakseyngel i plommesekkfasen: bakteriers betydning for barrierefunksjon

Foredragsholder
Ingrid Bakke