Foredrag: Miljø

27 mars 2020 09:00–10:15

Tracking of plastic emissions from aquaculture industry

Foredragsholder
Alessio Gomiero

Mellomårlig fysisk variasjon har stor påvirkning på bæreevne innad i et produksjonsområde

Foredragsholder
Mari S. Myksvoll

Kartlegging av Immunologisk mangfold i villaks - behov og muligheter

Foredragsholder
Åse Helen Garseth

Kombinert integral og partikkelspredningsmodell for beregning av, spredning, fortynning og innlagring av utslipp til vann

Foredragsholder
Anja Celine Winger

Modellering av bunnpåvirkning fra marine matfiskanlegg

Foredragsholder
Maria Christina Sandberg