Foredrag: Robust fisk

27 mars 2020 10:45–11:45

Optimal ernæring for laks i ferskvann for å øke fiskens robusthet, overlevelse og vekst etter overføring til sjø

Foredragsholder
Nini H. Sissener

Funksjonelle fôr kan påvirke laksens tarm-mikrobiota, ytelse, immunstatus og helse

Foredragsholder
Trond M. Kortner

Omega-3 og sink i fôr til laks har betydning for barrierevevenes sammensetning og funksjon

Foredragsholder
Gerd Marit Berge

Tarmhelsen hos laks i norske oppdrettsanlegg kan forbedres med bedre fôrsammensetning.

Foredragsholder
Åshild Krogdahl