Foredrag: Miljø

27 mars 2020 10:45–11:45

Organic enrichment in marine sediments associated with Atlantic salmon farms: monitoring and ecological relevance

Foredragsholder
Leon Moodley

Vurdering av miljørisiko ved bruk av hydrogenperoksid i havbruk

Foredragsholder
Gro Harlaug Refseth

Effekter av lusemidler på eggbærende dypvannsreke

Foredragsholder
Anita Evenset

Kan resultater fra labforsøk med reker eksponert for lusemidler brukes til noe nyttig?

Foredragsholder
Renée K. Bechmann