Foredrag: Rødt lys for havbruk?

27 mars 2020 12:45–15:00
Troldsalen

Lov til vekst?

Foredragsholder
Ole Kristian Fauchald

Tillatelse til kutt?

Foredragsholder
Halfdan Mellbye

Er det vitenskapelige grunnlaget godt nok til å bruke lus som indikator for trafikklyssystemet?

Foredragsholder
Karin Kroon Boxaspen

Grønt lys for akvakultur

Foredragsholder
Henrik Hareide

Panelsamtale: Hva fungerer, hva fungerer ikke og hva kan forbedres i trafikklyssystemet?

Foredragsholder
Karin Kroon Boxaspen, Elisabeth Wilmann, Torstein Kristensen, Henrik Hareide, Geir Magne Knutsen

Utlysningsteaser FHF

Utlysningsteaser Forskningsrådet