Panelsamtale: Hvordan påvirker trafikklyssystemet fiskevelferd, fiskehelse og produktivitet?

10 juni 13:20 - 14:25

Panelsamtale: Hvordan påvirker trafikklyssystemet fiskevelferd, fiskehelse og produktivitet?

Karin Kroon Boxaspen
Fagdirektør
Havforskningsinstituttet
Aoife Westgård
Konstituert leder
Akvaveterinærenes forening
Elisabeth Wilmann
Mattlisynet
Geir Magne Knutsen
Bremnes Seashore