13:00 Slaktekvalitet av Atlantisk laks estimert ved hjelp av CT

9 juni 13:00 - 14:00

13:00 Slaktekvalitet av Atlantisk laks estimert ved hjelp av CT