13:00 Dødelighet hos oppdrettslaks - kvantifisering av årsaker

9 juni 13:00 - 14:00

13:00 Dødelighet hos oppdrettslaks - kvantifisering av årsaker