13:15 Bruk av membranfiltrering i RAS: Effekter på kjemisk, fysisk og mikrobiell vannkvalitet under variabel organisk belastning

9 juni 13:00 - 14:00

13:15 Bruk av membranfiltrering i RAS: Effekter på kjemisk, fysisk og mikrobiell vannkvalitet under variabel organisk belastning