13:30 Nasjonal kunnskapsplattform om prosessering og bioraffinering av tare

9 juni 13:00 - 14:00

13:30 Nasjonal kunnskapsplattform om prosessering og bioraffinering av tare