13:45 Fartøyskonsept for industriell taredyrking - et verktøy for storskala taredyrking

9 juni 13:00 - 14:00

13:45 Fartøyskonsept for industriell taredyrking - et verktøy for storskala taredyrking