13:30 Mikrobiell kolonisering av nytt marint RAS biofilter for post-smolt

9 juni 13:00 - 14:00

13:30 Mikrobiell kolonisering av nytt marint RAS biofilter for post-smolt