13:15 Kartlegging av smitteveier for Listeria monocytogenes i produksjonsfasen av laks gjennom systematisk og risikobasert prøvetaking, helgenomsekvensering og komparativ genomanalyse

9 juni 13:00 - 14:00

13:15 Kartlegging av smitteveier for Listeria monocytogenes i produksjonsfasen av laks gjennom systematisk og risikobasert prøvetaking, helgenomsekvensering og komparativ genomanalyse