13:45 Rensing av blodvann i lakseslakteri

9 juni 13:00 - 14:00

13:45 Rensing av blodvann i lakseslakteri