13:15 Funksjon og populasjon av immunceller hos laks kan påvirkes av mikroalger i fôret

9 juni 13:00 - 14:00

13:15 Funksjon og populasjon av immunceller hos laks kan påvirkes av mikroalger i fôret