13:45 Tarmhelsen hos laks i norske oppdrettsanlegg kan forbedres med bedre fôrsammensetning

9 juni 13:00 - 14:00

13:45 Tarmhelsen hos laks i norske oppdrettsanlegg kan forbedres med bedre fôrsammensetning