10:00 Hva er de genetiske forskjellene mellom ferskvannslaks og anadrom laks?

10 juni 10:00 - 11:00

10:00 Hva er de genetiske forskjellene mellom ferskvannslaks og anadrom laks?