10:15 Kan ferskvannsoppgangen av rømt oppdrettslaks reduseres ved bruk av genombasert presisjonsavl?

10 juni 10:00 - 11:00

10:15 Kan ferskvannsoppgangen av rømt oppdrettslaks reduseres ved bruk av genombasert presisjonsavl?