10:30 Moderat overskudd av mikronæringsstoff i laksefôr gir økt vekst og endrer ernæringssensitive epigenetiske reguleringsmekanismer i muskel til atlantisk laks

10 juni 10:00 - 11:00

10:30 Moderat overskudd av mikronæringsstoff i laksefôr gir økt vekst og endrer ernæringssensitive epigenetiske reguleringsmekanismer i muskel til atlantisk laks