10:15 Virulensforskjeller hos PRV-1 stammer: Ulike virus har ulik evne til å fremkalle HSMB

10 juni 10:00 - 11:00

10:15 Virulensforskjeller hos PRV-1 stammer: Ulike virus har ulik evne til å fremkalle HSMB