10:45 Smitteforsøk med Atlantisk laks (smolt) og effekten av to ulike produksjonsstrategier på mottakelighet for tenacibaculose

10 juni 10:00 - 11:00

10:45 Smitteforsøk med Atlantisk laks (smolt) og effekten av to ulike produksjonsstrategier på mottakelighet for tenacibaculose