10:15 Påvirker endret gytetidspunkt neste generasjon?

10 juni 10:00 - 11:00

10:15 Påvirker endret gytetidspunkt neste generasjon?