10:45 Har laksen et behov for EPA? En oppsummering av foreløpige resultater fra celle-forsøk gjort i EPA-laks prosjektet

10 juni 10:00 - 11:00

10:45 Har laksen et behov for EPA? En oppsummering av foreløpige resultater fra celle-forsøk gjort i EPA-laks prosjektet