10:00 Dynamisk oppførsel av flytende lukkede oppdrettsanlegg og inneholdt vannvolum under påvirkning fra bølger

10 juni 10:00 - 11:00

10:00 Dynamisk oppførsel av flytende lukkede oppdrettsanlegg og inneholdt vannvolum under påvirkning fra bølger