10:30 Permanent installert vaskerobot til groeprevensjon og overvåking av merdmiljø

10 juni 10:00 - 11:00

10:30 Permanent installert vaskerobot til groeprevensjon og overvåking av merdmiljø