10:00 Vurdering av miljørisiko ved bruk av hydrogenperoksid i havbruk

10 juni 10:00 - 11:00

10:00 Vurdering av miljørisiko ved bruk av hydrogenperoksid i havbruk