10:30 Mellomårlig fysisk variasjon har stor påvirkning på bæreevne innad i et produksjonsområde

10 juni 10:00 - 11:00

10:30 Mellomårlig fysisk variasjon har stor påvirkning på bæreevne innad i et produksjonsområde