10:45 Kartlegging av Immunologisk mangfold i villaks - behov og muligheter

10 juni 10:00 - 11:00

10:45 Kartlegging av Immunologisk mangfold i villaks - behov og muligheter