10:00 Hva må til for å løse arealutfordringen i norsk havbruk?

10 juni 10:00 - 11:00

10:00 Hva må til for å løse arealutfordringen i norsk havbruk?