10:30 Fisken først – men hvilken? Forhold som påvirker ivaretakelse av fiskevelferd på havbrukslokaliteter

10 juni 10:00 - 11:00

10:30 Fisken først – men hvilken? Forhold som påvirker ivaretakelse av fiskevelferd på havbrukslokaliteter