10:45 Forvaltning av fiskevelferd og –helse fra kyllingperspektivet

10 juni 10:00 - 11:00

10:45 Forvaltning av fiskevelferd og –helse fra kyllingperspektivet