10:30 Energiforbruk hos frittlevende stadier av lakselus (Lepeophtheirus salmonis)

10 juni 10:00 - 11:00

10:30 Energiforbruk hos frittlevende stadier av lakselus (Lepeophtheirus salmonis)