10:30 Tilvekst, velferd og kvalitet i slaktefisk; Effekt av smoltkvalitet og oppdrettsmiljø

10 juni 10:00 - 11:00

10:30 Tilvekst, velferd og kvalitet i slaktefisk; Effekt av smoltkvalitet og oppdrettsmiljø