10:45 Vekst og velferd hos kjønnscellefri laks

10 juni 10:00 - 11:00

10:45 Vekst og velferd hos kjønnscellefri laks