11:20 CRISPRsalmon – et skifte i norsk lakseproduksjon?

10 juni 11:20 - 12:20

11:20 CRISPRsalmon – et skifte i norsk lakseproduksjon?